اساسنامه‌

اساسنامه‌ی برگزاری جشنواره پایگاه‌های اینترنتی مرتبط با موسیقی به زبان فارسی
ماده ۱)- تعاریف و مباحث کلی.
تبصره ۱)- جشنواره در حوزه‌ و موضوع وبگاه‌ها و روزنوشت‌‌هایی برگزار می‌شود که درباره موسیقی و به زبان فارسی مطلب منتشر می‌کنند.
تبصره ۲)- رقابت در دو شاخه‌ی اصلی (ویژه‌ی نوشته‌هایی که منحصرا در فضای مجازی منتشر شده)و فرعی(ویژه‌ی نوشته‌هایی که ابتدا در نشریات کاغذی منتشر و سپس در فضای مجازی بازنشر شده) برگزار می‌شود.
ماده ۲)- ارکان جشنواره.
جشنواره دارای سه رکن اصلی؛ هیئت امناء، کمیته‌ی داوران و دبیر است.
ماده ۳)- هیئت امناء و وظایف آن.
هیئت امناء از پنج نفر از دست‌اندرکاران باسابقه‌ی جشنواره تشکیل شده است که عبارتند از: سجاد پورقناد، هادی سپهری، شهرام صارمی، آروین صداقت‌کیش،سید ابوالحسن مختاباد.
تبصره ۱)- اعضای هیئت امناء نمی‌توانند دبیر جشنواره یا عضو کمیته‌ی داوران باشند.
تبصره ۲)- اعضای این هیئت دائمی بوده و تنها از طریق استعفا می‌توانند از آن خارج شوند.
تبصره ۳)- چنانچه عضو یا اعضایی به هر دلیل از هیئت امناء استعفا دهند، وظیفه‌ی ترمیم و انتخاب عضو جدید، برعهده‌ی اعضای باقیمانده‌ی هیئت امناء است.
تبصره ۴)- انتخاب اعضای کمیته‌ی داوران، دبیر و تعیین موضوع کلی برای جشنواره (اختیاری و بنا به ضرورت) برعهده‌ی هیئت امناء است.
تبصره ۵)- هیئت امناء پیش از آغاز هر دوره جشنواره تشکیل جلسه می‌دهد و موارد فوق را تعیین می‌کند.
تبصره ۶)- موضوعات فنی، اجرایی و علمی جشنواره به طور کلی در صلاحیت دبیر، کمیته داوران یا کمیته اجرایی است و هیئت امناء نقشی در آن ندارد.
تبصره ۷)- جلسه‌ی هیئت امناء با حضور (در جلسه یا به صورت مجازی) نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد.
تبصره ۸)- تصویب یا رد موارد،با رای‌گیری است و برای تصویب هر دستور جلسه‌ای رای نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه مورد نیاز است.

ماده ۴)- کمیته‌ی داوران و شیوه‌ی رای‌گیری
تبصره ۱)- کمیته‌ی داوران از ۵ یا ۷ داور متخصص آشنا با فضای مجازی به انتخاب هیئت امناء تشکیل شده است.
تبصره ۲)- هیچ داوری نمی‌تواند بیش از دو دوره‌ی پیاپی برای کمیته‌ی داوران انتخاب شود.
تبصره ۳)- تعیین رشته‌های مختلف رقابت، تعیین آیین‌نامه‌های داخلی و کلیه‌ی فرآیندهای داوری آثار(اعم از تشخیص رشته، نحوه‌ی امتیازبندی و …) برعهده‌ی کمیته‌ی داوران است.
تبصره ۴)- کمیته‌ی داوران با حضور (در جلسه یا به صورت مجازی) نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد.
تبصره ۵)- تصویب یا رد موارد با رای‌گیری است و رای بیش از نیمی از حاضران را نیاز دارد.
ماده ۵)- دبیر جشنواره: شرایط انتخاب و شرح وظایف
تبصره ۱)- یک نفر به انتخاب هیئت مدیره به عنوان دبیر جشنواره برگزیده می‌شود.
تبصره ۲)- دبیر جشنواره نمی‌تواند عضو کمیته‌ی داوران یا هیئت امنای جشنواره باشد.
تبصره ۳)- کلیه‌ی اقدامات اجرایی لازم برای برگزاری جشنواره اعم از تدوین و انتشار فراخوانی که از سوی داوران نوشته شده، دریافت آثار ارسالی، هماهنگی برای جلسات کمیته‌ی داوران، اقدامات تبلیغی لازم، پیدا کردن حامی یا حامیان برای جشنواره، و تمهیدات لازم برای برگزاری اختتامیه‌ی جشنواره، و نیز تمامی اقدامات لازم مالی برای تهیه‌ی جایزه‌ها و پرداخت دستمزد داوران و در صورت نیاز ارائه‌ی صورت‌های مالی و تسویه حساب جشنواره بر عهده‌ی دبیر جشنواره است.
تبصره ۴)- دبیر بنا به صلاحدید می‌تواند افرادی را تحت عنوان کمیته‌ی اجرایی یا جز آن، برای برگزاری جشنواره در نظر گرفته و به همکاری دعوت کند.
ماده ۶)- فراخوان، نحوه‌ی شرکت در رقابت‌ها و نیز نحوه‌ی داوری آثار در آیین‌نامه‌ای مجزا منتشر می‌شود. این آیین‌نامه با مشارکت کمیته‌ی داوری، دبیر و مسئول روابط عمومی جشنواره تهیه خواهد ‌شد.
ماده ۷)- یکی از اعضای هیئت امناء به عنوان ناظر بر امور جشنواره موظف است گزارشی از جشنواره در دو سطح مالی و هنری به هیئت امناء ارایه کند.
این اساسنامه در ۷ ماده و ۱۹ تبصره به تاریخ سوم آبان ماه ۱۳۹۷ به تصویب هیئت امناء رسید.