درباره جشنواره سایت ها و نوشتارهای موسیقی

نخستین جشنواره سایت ها و نوشتارهای موسیقی، با عنوان «جشنواره وبلاگها و سایتهای موسیقی ایران» در ادامه دو نشست قبلی صاحبان پایگاهای مجازی موسیقی ایران که سال ۸۶ در شیراز و سال ۸۷ و ۸۸ در تهران برگزار شد، در سال ۹۰ در شاخه های ۱- گفتگو ۲- گزارش ۳- مقاله ۴- یادداشت ۵- نقد ۶- سایت برگزیده ۷- وبلاگ برگزیده ۸-عکس، در خانه هنرمندان با حمایت خانه موسیقی برگزار شد.

در دوره های بعدی، شاخه های جشنواره شامل تغییراتی شد: ۱- ﻣﻘﺎﻟﻪ علمی ۲- مقاله عمومی ۳– یادداشت ۴- نقد ۵– گزارش ۶– ترجمه ۷- گفتگو ۸- سایت برگزیده و نیز از دوره ششم، عنوان جشنواره به «جشنواره نوشتارها و وب سایت های موسیقی» تبدیل شد.

اهداف جشنواره:
۱- ایجاد انگیزه در نویسندگان فضای مجازی و شناسایی برترین سایت‌های حوزه‌ی موسیقی به زبان فارسی
۲- جلب توجه اهالی موسیقی به فعالیت‌های اینترنتی در این حوزه
۳- معرفی استعدادها و نویسندگان برتر موسیقی در فضای مجازی
۴- نقد و ارزیابی حوزه‌ی سایت‌های موسیقی
۵- ارتقای سطح کیفی حوزه‌ی سایت‌های حوزه‌ی موسیقی
۶- گسترش حوزه‌ی مخاطب در خصوص سایت‌های موسیقی
۷- گسترش حوزه ی مخاطب در خصوص وبلاگها و سایتهای موسیقی
این جشنواره به صورت سالیانه برگزار می شود و طی رای گیری در پایان هر جشنواره، هیات داوران سال آینده انتخاب خواهد شد.