تاخیر در برگزاری جشنواره نوشتار ها و وب سایت های موسیقی

به نام خدا
تشکیل جلسه هیات امنای جشنواره نوشتارها و سایت‌های موسیقی در هشتمین دوره برگزاری با اتفاقات تلخ ماه های پایانی سال جاری روبرو بود و از آنجا که حجم اخبار ناخوشایند و نیز ترافیک کاری روزهای پایانی سال رمقی برای برگزاری این جشنواره نمی گذارد، ضمن عرض تسلیت و احترام به بازماندگان حوادث اخیر، برگزاری جشنواره را به سال آینده موکول خواهیم کرد.
جشنواره نوشتارها و سایت‌های موسیقی اگر چه در ابتدای شکل گیری خود در فصل بهار برگزار می‌شد، اما برخی رخدادها سبب شد تا این جشنواره به فصل زمستان و آخرین روزهای سال موکول شود؛ با توجه به موارد ذکر شده، جشنواره امسال با تاخیری یک تا دو ماهه این جشنواره را در ماه اردیبهشت برگزار کند.
این گونه هم تراکم کاری روزهای آخر سال گریبان جشنواره را نمی‌گیرد و هم این که دست‌اندرکاران جشنواره با فراغ بال افزونتری به جشنواره و بخش‌های مختلف آن فکر می‌کنند.
بر این اساس از این پس جشنواره نوشتارها و سایت‌های موسیقی در ماه اردیبهشت برگزار خواهد شد.
هیات امنای جشنواره نوشتارها و سایت‌های موسیقی