تسلیت به همکار گرامی

متاسفانه با خبر شدیم آقای آروین صداقت کیش(عضو هیات داوران) در غم از دست دادن مادر بزرگوارشان، در سوگ بسر می برند. هیات داوران و دبیرخانه ی جشنواره .ضمن تسلیت این مصیبت وارده و آرزوی صبر برای ایشان، برای آن مرحومه از خدای منان طلب آمرزش می نماید.

کمیته ی برگزاری جشنواره ی وبلاگها و سایتها ی موسیقی ایران