جلسه ی مشترک هیات داوران و دبیرخانه ی جشنواره برگزار شد

این جلسه روز ۴ خرداد پیش از نشست مطبوعاتی ، در انجمن صنفی روزنامه نگاران با حضور هیات داوران و اعضای دبیرخانه ی جشنواره برگزار شد.
این جلسه چند تبصره و بند به فراخوان جشنواره اضافه شد که متن نهایی برای استفاده ی کابران سایت در بخش فراخوان قرار گرفت. همچنین با آرای هیات موسس جشنواره، آقای مسعود خامسی پور به عنوان مشاور عکاسی برای بخش عکس جشنواره برگزیده شد. از دیگر موضوعات این جلسه نیز بحث در مورد نوع جوایز برگزیدگان جشنواره بود که پس از تعیین نهایی در جلسات بعد به اطلاع عموم خواهد رسید.
در پایان مقرر شد آقای آروین صداقت کیش، پیشنویس آیین نامه ی داوری را نوشته تا در جلسه ی بعدی پیرامون آن بحث و تبادل نظر شود.