نشست مطبوعاتی جشنواره برگزار شد

در این نشست که روز ۴ خرداد در انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها برگزار شد، ابتدا عطا نویدی، روابط عمومی جشنواره، به حضار خوش آمد گفت. سپس آقای سجاد پورقناد به عنوان دبیر جشنواره در مورد فراخوان و نحوه ی برگزاری جشنواره توضیحاتی دادند. در ادامه آقای پیمان سلطانی به عنوان سخنگوی هیات داوران در مورد تصمیمات هیات داوران و همچنین اهداف برگزاری جشنواره صحبت کردند. سپس آقایان سلطانی و پورقناد در به سوالات خبرنگاران در خصوص جشنواره پاسخ گفتند.
بازتاب این نشست در بخش«دررسانه ها» ی سایت قابل رویت می باشد.