فراخوان نخستین جشنواره‌ی وبلاگ‌ها و سایت‌های موسیقی ایران

 

الف) اهداف جشنواره:

۱٫   ایجاد انگیزه در وبلاگ‌نویسان

۲٫   جلب توجه اهالی موسیقی به فعالیت‌های اینترنتی در این حوزه

۳٫   معرفی استعدادها و نویسندگان برتر موسیقی در فضای مجازی

۴٫   نقد و ارزیابی وبلاگ‌ها و سایت‌های موسیقی

۵٫   ارتقای سطح کیفی وبلاگ‌ها و سایت‌های موسیقی

۶٫   گسترش حوزه‌ی مخاطب در خصوص وبلاگ‌ها و سایت‌های موسیقی

۷٫   شناسایی وبلاگ‌ها و سایت‌های موسیقی

ب) تعاریف کلی

۱٫ جشنواره صرفا در حوزه‌ی سایت‌ها و وبلاگ‌های حوزه‌ی موسیقی که به زبان فارسی مطلب منتشر می‌کنند برگزار می‌شود.

۲٫ رقابت در رشته‌های ۱- گفتگو ۲- گزارش ۳- مقاله ۴- یادداشت ۵- نقد ۶- سایت برگزیده ۷- وبلاگ برگزیده ۸- عکس برگزار می‌شود.

ج) شرایط شرکت در جشنواره:

۱٫ تنها آثاری از سایت‌ها و وبلاگ‌ها می‌توانند در جشنواره شرکت کنند که تاریخ انتشار آن‌ها از ابتدای سال ۸۹ تا خرداد سال ۹۰ باشد.

۲٫ آثار باید در قالب Word یا pdf الزاما به همراه آدرس اینترنتی صفحه‌ای که در آن منتشر شده‌اند، فرستاده شود. آثاری که فاقد آدرس انتشار باشند یا در آدرس درج شده‌شان محتوای دیگری دیده شود داوری نخواهند شد.

۳٫ هر فرد حداکثر می‌تواند دو اثر در یک رشته در جشنواره شرکت دهد. (این بند شامل آثاری که بیش از یک مولف دارند نیز می‌شود)

تبصره: چنانچه فردی بیش از دو اثر به جشنواره ارسال کند، از میان آثار ارسالی تنها دو اثر به صورت تصادفی انتخاب و در مسابقه شرکت داده خواهدشد.

۴٫ هر فرد حداکثر می‌تواند در دو رشته شرکت کند.

تبصره: افراد می‌توانند به عنوان همکار تهیه مقاله در بیش از دو رشته نیز شرکت کنند.

۵٫ حداقل وضوح عکس باید dpi 300 باشد.

د) شیوه‌ی ارسال آثار به جشنواره:

۱٫ فایل آثار به همراه لینک صفحه‌ای اینترنتی اثر در قالب‌های یاد شده «ج» حداکثر تا تاریخ ۱۰/۴/۹۰ به آدرس پست الکترونیکی جشنواره ارسال گردد.

پست الکترونیکی جشنواره : musicfestival.ir@gmail.com

۲٫ فایل آثار ارسالی باید حاوی مشخصات دقیق صاحب اثر (۱- نام و نام خانوادگی ۲- نام پدر ۳- شماره شناسنامه ۴- آدرس سکونت ۵-تلفن ۶- ایمیل متعلق به صاحب اثر) جشنواره ارسال گردد.

تذکر: در صورتی که مشخصات مذکور در بند «د» جعلی یا ناقص باشد، آثار از رقابت‌ها حذف می‌شوند.