اجرای گروه کر فرهنگسرای ارسباران به رهبری سرژیک میرزاییان در چهارمین جشنواره سایت ها و وبلاگ های موسیقیگروه کر فرهنگسرای ارسباران به رهبری سرژیک میرزاییان در چهارمین جشنواره سایت ها و وبلاگ های موسیقی در تاریخ ۹ اسفند ماه در ساعت ۲۱ در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه می رود.

به همراه این گروه کر، یک گروه زهی نیز به همنوازی می پردازد.
ورود برای عموم آزاد می باشد.