محمدرضا آزاده‌فر

متولد ۱۳۴۸
محمدرضا آزاده فر اتنوموزیکولوژیست، نوازندهٔ سنتور و مدرس دانشگاه؛ دانش آموخته دکتری اتنوموزیکولوژی از دانشگاه شفیلد انگلستان